Over Rob Oostenrijk

Rob Oostenrijk

Ik ben Rob Oostenrijk

Vader van een zoon van veertien. En van een dode dochter. Leven en dood, verenigd in mijn kinderen. Door de dood van Lise ben ik gefascineerd geraakt door wat er gebeurt als de dood dichtbij is.

Lise was zeven maanden oud toen ze overleed. Op een ochtend lag ze dood in haar bedje. Haar dood was een levensveranderende ervaring. Allereerst voor haarzelf natuurlijk. Maar het heeft ook mij ingrijpend veranderd. Ik werd volledig teruggeworpen op mijzelf. Dat heeft vaak een negatieve klank, alsof alles weg is. Ogenschijnlijk is dat ook zo, maar één ding bleef toen over: ik in mijn puurste vorm. En dat is het tegenovergestelde van dat alles weg is…

Het vormgeven van de uitvaart van Lise ging als vanzelf. Als kunstenaar kon ik alles in de praktijk brengen wat ik ooit op de academie had geleerd: de dingen niet verzinnen, maar laten gebeuren. Iets wat voorbij komt een plek geven en dan kijken of het klopt. Rustig kijken. En voelen. En indien nodig aanpassen. Steeds opnieuw. Zo ontstond haar kist, haar rouwkaart, de muziek, haar begrafenis.

Rob Oostenrijk Uitvaartbegeleiding

Ik heb dat daarna vaak gezien. De ongelooflijke schoonheid van details of toevalligheden. Mensen die als vanzelf het ‘juiste’ doen of zeggen. Ik help mensen die mij inschakelen om ruimte te creëeren. Een ruimte waarin alles kan en mag. Waar verdriet en vreugde samen aanwezig zijn, de dood en het leven samen komen.

Ik heb een scherp oog voor detail en groot empathisch gevoel. Én ik zorg dat alles goed komt! Ik ben een regisseur in het hele proces en vooral op de dag van de uitvaart, zodat jullie je volledig kunnen richten op het rouwen en afscheid nemen.

Ervaring en opleiding

Ik ben opgeleid tot uitvaartverzorger bij Docendo en heb een opleiding gevolgd voor geestelijke begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut.

Als afgestudeerd kunstenaar heb ik vijftien jaar een internet- en identiteitsbureau gehad. Ik ontwierp websites en begeleidde klanten met vragen rondom de identiteit van hun bedrijf en hoe ze daar praktisch vorm aan konden geven. Eigenlijk niet anders dan het werk wat ik nu doe: samen zoeken naar de kern en dat vormgeven.

Anita Zengerink

Met collega uitvaartverzorger Anita Zengerink vorm ik een team. Anita assisteert mij daar waar nodig en hanteert en onderschrijft mijn werkwijze volledig: informeel, open en betrokken. Het kan dan ook soms gebeuren dat ik door omstandigheden tijdelijk door Anita word waargenomen.