Voorbespreking

Dood gaan we allemaal, maar voor sommigen is het naderende overlijden duidelijker aanwezig. Bijvoorbeeld omdat je erg oud bent, of ongeneeslijk ziek. De naderende dood kan beangstigend zijn, of bevrijdend, of juist heel normaal. Doodnormaal.

Het vooraf bespreken van je wensen rondom je eigen uitvaart of die van een dierbare kan veel rust geven in de laatste levensfase. Daarnaast kan het veel onzekerheid wegnemen bij de nabestaanden als duidelijk is hoe u het graag zou willen. En hoe mooi is het om bij het eerste gesprek dat de familie heeft over uw uitvaart – normaal gesproken vlak nadat u bent overleden – zelf aanwezig te zijn…

Mariëtte of Rob komen graag bij u langs om hierover te praten.

Aan een voorbespreking zijn geen kosten verbonden.

Overlijden Deventer

Hoe ik het graag wil

Hoe u het graag wilt

Het vastleggen van uw laatste wensen kan veel rust geven. Zowel voor u als voor uw naasten. Dit boekje geeft u daar alle ruimte voor. Niet met aanvink-lijstjes, maar met inspirerende teksten en de mogelijkheid voor u om dát te noteren wat voor u van belang is.

Wilt u dit boekje gratis ontvangen? Klik dan hier om het aanvraagformulier in te vullen. Ik stuur u het boekje dan direct toe.